Aan de telefoon

Aan de telefoon in de Franse taal.

Sur le téléphone Aan de telefoon
Oui? Bonjour (dites-moi) Ja? Hallo (zeg het maar)
Je vais appeler Mme ... Ik bel voor mevrouw ...
Madame est-elle là? Is mevrouw ... er?
Je suis désolé, elle n'est pas là Het spijt me, die is er niet
Voudriez-vous laisser un message? Wilt u een boodschap achterlaten?
Excuse moi désolé Excuseert u mij, sorry
Pourriez-vous l'épeler, s'il vous plaît? Wilt u het spellen, alstublieft?
Ecrivez-vous avec un c ou k? Schrijft u het met een c of een k?
Quel est le numéro? Wat is het nummer?
Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plait? Wilt u het herhalen, alstublieft?
Merci merci Dankjewel, dank u wel
De rien Geen dank

Delen met vrienden