De weg vragen en navigeren

De weg vragen en navigeren in de Franse taal.

Demander son chemin et naviguez De weg vragen en navigeren
Nous sommes perdus We zijn de weg kwijt
Où se trouve ...? Waar is/bevindt zich ...?
Comment dois-je aller? Hoe moet ik gaan/lopen/rijden?
À gauche Links
Tourner à gauche Ga linksaf
Droite Rechts
Tournez à droite Ga rechtsaf
En face de Tegenover
Derrière Achter
À côté de Naast
Au bout de la rue Aan het eind van de straat
Prendre la première route Neem de eerste weg
Aller tout droit Ga alsmaar rechtdoor
Traverser la place Steek het plein over
C'est très loin) Het is ver (weg)
C'est fermé Het is dichtbij
Il est à 5 minutes à pied Het is 5 minuten te voet
Il est à environ 10 minutes Het is hier ongeveer 10 minuten vandaan

Delen met vrienden