Een kamer reserveren

Een kamer reserveren in de Franse taal.

Réserver une chambre Een kamer reserveren
Comment puis-je être utile? Waar kan ik u mee van dienst zijn?
Que désirez-vous? Wat wenst u?
Je souhaite réserver une chambre Ik wil graag een kamer reserveren
Je vous mettrai au creux des réserves Ik verbind u met Reserveringen
Je suis désolé, il n'en reste plus Het spijt me, we hebben er geen meer
Nous n'en avons qu'un We hebben er nog maar één
La chambre est gratuite De kamer is vrij
Lorsque? Voor wanneer?
Du 10 au 17 juillet Van 10 tot 17 juli
Pour combien de nuits? Voor hoeveel nachten?
Au nom de qui? Op wiens naam?
Pouvez-vous m'envoyer une confirmation? Kunt u mij een bevestiging sturen?
Par fax / téléphone / courriel Per fax / telefoon / e-mail

Delen met vrienden