In een restaurant

In een restaurant in de Franse taal.

Dans un restaurant In een restaurant
Entrons-nous? Zullen we naar binnen gaan?
On est assis? Zullen we hier gaan zitten?
j'ai soif Ik heb dorst
j'ai faim Ik heb honger
Je prends ... Ik neem ...
Qu'est-ce que vous prenez? Wat neem jij?
Voulez-vous me donner un coca, s'il vous plaît? Wilt u mij een Coca Cola geven/inschenken?
Avez-vous ... s'il vous plaît? Heeft u ... alstublieft?
Voulez-vous me donner ...? Wilt u mij ... geven?
Est-ce qu'il y a encore ...? Is/zijn er nog ...?
Il n'y a plus Die is/zijn er niet meer
Avez-vous (tous) décidé? Heeft u al beslist?
Puis-je vous aider à servir? Kan ik u ergens mee van dienst zijn?
Voulez-vous quelque chose d'autre)? Wenst u nog iets (anders)?
Rien d'autre? Nog iets anders?
Une autre bière s'il vous plait Nog een biertje graag
Où sont les toilettes? Waar zijn de toiletten?

Delen met vrienden