Op kantoor

Op kantoor in de Franse taal.

Au bureau Op kantoor
Appel Bellen
Répondre à un appel Een oproep beantwoorden
Transférer un appel Een oproep doorschakelen
Envoyer un e-mail Een e-mail versturen
Envoyer un fax Een fax versturen
Laisser un message Een boodschap achterlaten
Prendre rendez-vous Een afspraak maken
Organiser une réunion Een vergadering beleggen
Annuler une commande Een bestelling annuleren
Recevoir des clients Klanten ontvangen
Fournir des informations Informatie geven
Dactylographie Typen
Remplir un formulaire Een formulier invullen
Prendre des minutes Notuleren
Organiser les papiers De papieren in orde maken
Ouvrir un document Een document openen

Delen met vrienden